BR's EXIFextracter

BR's EXIFextracter

ฟรี
EXIFextractor สามารถแยกข้อมูลกำกับข้อมูลจาก JPEG แฟ้มและบันทึกเป็น CSV แฟ้ม
คะแนนผู้ใช้
 
คะแนนของคุณ
คะแนน
3.1
รุ่นล่าสุด:
0.9 (ลองดู)
โปรแกรมนี้ได้รับ 2 รางวัล
JPEG และอีกแฟ้มภาพต่างๆสามารถเก็บข้อมูลอย่างเช่นที่ความละเอียด, ความลึกสี, กล้องนางแบบนั้นเอารูปโปรแกรมที่ถูกแก้ไขภาพเป็นต้น นี่เป็นโทรเรียกข้อมูลกำกับนะ EXIFextractor เป็นแบบโปรแกรมที่สามารถถอดเอา EXIF ข้อมูลกำกับจาก JPEG แฟ้มในโฟลเดอร์และบันทึกข้อมูลใน CSV-แฟ้ม
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: